Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvím

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 024

Autoři: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; MUDr. Hana Stankušová, CSc.; Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; MUDr. Jiří Chod (1969-); doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Tento příspěvek nemá abstrakt. Odkazujeme na přednášku ze sborníku konference

Prezentace


Závěry


 • stoupá incidence ca prsu v souvislosti s těhotenstvím
 • prognóza stejná po adjustaci podle stádia
 • horší výsledky v důsledku opožděné diagnózy
 • ukončení těhotenství neovlivňuje prognózu
 • léze perzistující déle než 2 – 4 týdny - vyšetření
 • dif. dg: adenom, fibroadenom, cysta, absces, lipom, TBC
 • těhotenství po léčbě karcinomu prsu neovlivňuje prognózu
 • doporučený interval otěhotnění po léčbě jsou 2 roky
 • přísná individualizace léčby – diskuze s pacientkou
 • vhodnější radikální modifikovanmá mastektomie
 • vhodná chemoterapie je bezpečná v II. a III. trimestru
 • radioterapie se nedoporučuje
 • koncentrace v centrech s perinatologickým zázemím


mezinárodní prospektivní skupina German Adjuvant Breast Cancer Study Group (GABG): CBG 29, BIG 2 – 03, MaCaPregn

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006