Karcióm prsníka u mladých žien ako záťažová situácia pre zdravotnický personál

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Zátěžové situace pro středně zdravotnický personál

Číslo abstraktu: 055

Autoři: Mgr. Erika Zámečníková; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.

Předneseno pod názvem: Karcinóm prsníka u mladých žien ako psychická záťaž zdravotníckych pracovníkovAbstrakt
Karcinóm prsníka je najčastejšie zhubné ochorenie v ženskej populácii. V USA ochorie na toto ochorenie každá 7. žena a v Slovenskej republike asi každá 20. žena. Príčina vzniku je multifaktoriálna a momentálne nevieme zabezpečiť jeho primárnu prevenciu. Karcinóm prsníka má pri každom štatistickom sčítaní absolútne stúpajúcu incidenciu.


Nárast incidencie v SR:

- rok 1978: 898 prípadov,

- rok 1983: 1035 prípadov,

- rok 1988: 1251 prípadov,

- rok 1993: 1497 prípadov,

- rok 1998: 1801 prípadov,

- rok 2000: 1892 prípadov,

- rok 2003: 2187 prípadov,

- rok 2006: 2316 prípadov.


Jednoznačne hodnota incidencie stúpa. Je ťažké vyrovnať sa s realitou, že žena ochorela, ale oveľa horšie a ťažšie je zvládnuť túto skutočnosť vo veku, keď má žena ‘všetko ešte pred sebou‘.


Výskyt karcinómu prsníka u mladých žien v roku 2004:

- vo veku do 24 rokov: 1 pacientka

- vo veku do 29 rokov: 5 pacientok

- vo veku do 34 rokov: 12 pacientok

- vo veku do 39 rokov: 18 pacientok


Na porovnanie sme vybrali rok 2008:

- 3 pacientky vo veku do 24 rokov,

- 6 pacientok vo veku do 29 rokov,

- 6 pacientok vo veku do 34 rokov,

- 31 pacientok vo do 39 rokov života.


Tieto ženy mnohokrát svoje ochorenie bagatelizujú, mnohé si myslia, že ony ešte nemôžu mať rakovinu, mnohé sa boja toho, že im niekto potvrdí to, čo si myslia, že majú karcinóm prsníka. Možno preto je veľa nálezov u mladých žien v pokročilom štádiu.


V roku 2004 bolo z celkového počtu 36 pacientok vo veku do 39 rokov:

- 9 pacientok v I. štádiu,

- 8 pacientok v II. štádiu,

- 19 pacientok v III štádiu.


V roku 2008 bolo zo 46 pacientok v tej istej vekovej kategórii:

- 10 žien v štádiu I.,

- 12 žien v štádiu II.,

- 24 žien v štádiu III.Tieto pacientky zažijú vo väčšine prípadov až šok, v jednej sekunde sa žene premietne obraz o jej malom dieťati, či deťoch, ktoré ju potrebujú ako matku, o manželovi a ich spoločnom živote, o práci, sociálnom postavení. A toto v momente nepriamo prenesú na zdravotníckych pracovníkov, ktorí musia byť veľmi empatickí a ústretoví, aby pochopili, čo sa deje v tele mladej ženy, ktorá stojí, či sedí pred nami a musí začať riešiť takúto negatívnu novinu.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011