Kasuistiky – bevacizumab v terapii pokročilého a metastatického karcinomu prsu.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

Téma: 06. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 055

Autoři: MUDr. Lucie Betlachová

   Metastatický karcinom prsu je nevyléčitelné onemocnění a cílem léčby je odstranit obtíže pacientky, prodloužit dobu bez obtíží a prodloužit celkové přežití. Bevacizumab je od roku 2010 registrován k léčbě nemocných s metastazujícím karcinomem prsu i v Ćeské republice na základě výsledků studií fáze III (E2100, AVADO a RIBBON-1), které prokázaly přínos přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii 1. linie.

   V našem ústavu jsme měli možnost léčit některé pacientky bevacizumabem v první linii u metastatického a nebo pokročilého karcinomu prsu ještě před touto registrací a zaznamenli jsme dobrý efekt této léčby s velmi dobrou tolerancí. Uvádím kasuistiku dvou pacientek, které dostávaly paliativní chemoterapii bevacizumab s paclitaxelem v období 2007-2009. První 50 leté pacientce byla pro karcinom prsu adjuvantně podána chemoterapie s antracykliny a taxany a tři roky poté pro generalizaci do skeletu, ovárií a dělohy nasazeny bisfosfonáty, paclitaxel a bevacizumab. Na této terapii bylo dosaženo SD po dva roky a terapie ukončena před chirurgickým zákrokem pro hyperplazii sliznice vedlejších dutin nosních, nikoliv pro progresi onemocnění. Poté však již nebyla možnost v této terapii pokračovat.

   Druhá pacientka, v té době 72 letá s triple negativním exulcerovaným karcinomem prsu byla primárně léčena chemoterapií FAC a po progresi nasazen paclitaxel s bevacizumabem. Po 8 měsích léčby došlo k regresi nálezu a k umožnění operačního výkonu na prsu. Tolerance i u této starší pacientky byla výborná.

   I naše zkušenosti s bavacizumabem v této indikaci potvrzují jeho benefit a dobrou toleranci.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012