Kaudální analgetický blok v podmínkách následné péče

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Zajímavé kazuistiky v paliativní medicíně

Číslo abstraktu: 47

Autoři: MUDr. Věra Vozobulová

   Tímto krátkým sdělením prezentuji soubor 20 pacientů Oddělení dlouhodobě nemocných, kteří byli hospitalizováni s různými diagnózami, které ale spojoval výrazný společný symptom – bolest. Jako anesteziolog a algeziolog mohu využít k potlačení nebo alespoň oslabení bolesti v oblasti bederní páteře anesteziologickou techniku – kaudální analgetický blok, dále KAB. U pacientů nad 65 let je riziko nežádoucích účinků regionální blokády vyšší než u mladších pacientů. Na druhou stranu, užívání vysokých dávek analgetik přináší, především polymorbidním nemocným, závažné gastrointestinální komplikace, má signifikantní vliv na renální a hepatální funkce, ovlivňuje srážlivosti krve. Ve svém přehledu jsem hodnotila především analgetický účinek a dobu poklesu intenzity bolesti po aplikaci KAB a rozsah vedlejších účinků. K hodnocení bolesti využíváme u starých nemocných, stejně jako u dětí, slovní analogovou škálu 0–5. Přičemž 0 značí žádnou bolest, 5 je bolest nesnesitelná. Dále jsem sledovala změny krevního tlaku a tepové frekvence. Při poklesu diastolického TK o 25 % byla pacientovi aplikována rychlá infuze 500 – 1 000 ml F1/1 i. v. V jednom případě, při poklesu tepové frekvence o 20 %, z 52/min na 42/min, jsme podali pacientovi Atropin 0, 5 mg v infuzi 250 ml F1/1. Rychlostí infuze jsme korigovali tepovou frekvenci, která se posléze vrátila k původní hodnotě. Z přehledu vyplývá, že KAB může být významným pomocníkem ke snížení bolesti u starých i onkologických pacientů.

Za původnost a obsahovou správnost příspěvků odpovídají autoři.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011