Kazuistika - intrathekální podávání trastuzumabu u HER2+ nemocné s vyčerpanou léčbou pro meningeální infiltraci karcinomem prsu

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 36

Autoři: MUDr. Eva Sedláčková, MBA; MUDr. Jaroslava Barkmanová; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013