Kazuistika – maligní melanom děložního čípku a pochvy.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe

Číslo abstraktu: 178

Autoři: MUDr. Jana Kalvodová; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Jan Štelcl; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Maligní melanomy ženských pohlavních orgánů představují 3% ze všech maligních melanomů. Nejčastějším výskytem melanomu v gynekologii jsou zevní rodidla, primární melanomy pochvy se vyskytují vzácně, tvoří méně než 10% genitálních melanomů, primární melanomy děložního čípku představují méně než 2%, až do objevu melanocytů v oblasti cervixu v roce 1959 se myslelo, že všechny maligní melanomy děložního čípku jsou metastatické. Projevují se většinou vaginálním krvácením, jsou diagnostikovány často pozdě a mají špatnou prognózu. Jsou vysoce agresivní, recidivují lokálně, či tvoří vzdálené metastázy.

Hlavní léčebnou metodou je radikální chirurgický výkon, doplněný radioterapií, či chemoterapií. Pacienti léčení chirurgicky mají delší dobu přežití, radioterapie po lokální excizi snižuje počet místních, ale ne vzdálených recidiv.

U 66-ti leté pacientky byl zjištěn lividní tumor přední stěny poševní, v těsném kontaktu se zevním ústím uretry, urologem provedena excize, která potvrzuje maligní melanom z drobných tmavých buněk. Při gynekologickém vyšetření zjištěna na děložním čípku subepiteliálně četná neostře ohraničená tmavě fialová ložiska, v hrdle polyploidní suspektní útvar, provedena abtorze polypu a separovaná abraze hrdla a dutiny děložní, potvrzena infiltrace cervixu melanomem, biopsie ze zadní stěny poševní byla negativní. Provedena cystoskopie s negativním nálezem. Doplněno PET/CT s nálezem ložisek hypermetabolizmu glukózy v oblasti levé inguiny. Indikováno operační řešení, včetně inguinální disekce, hysterektomie, exstirpace pánevní sentinelové uzliny.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011