Kazuistika - Zlepšení kvality života plastikou zevního genitálu u pacientky po komplikované léčbě karcinomu vulvy.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 053

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Petr Hýža; MUDr. Eva Krejčí

U 49 leté ženy s karcinomem vulvy byla provedena v únoru 2008 radikální vulvektomie s bilaterální inguinofemorální lymfadenektomií. V histologickém nálezu potvrzen rohovějící spinocelulární karcinomu pravého majoritního labia s metastázou v 1/26 regionálních lymfatických uzlin, klasifikace pT1b N1(1/26)M0. V pooperačním období resutura perinea pro dehiscenci, s následnou adjuvantní radioterapií v celkové dávce 55 Gy (ukončeno 4/2008). Poradiačně v oblasti sutury po vulvektomii vznik velkého kožního defektu s infikovanou bolestivou nekrózou.

V 10/2008 provedeno odstranění nekrózy, histologicky bez známek recidivy neoplazie. Pro recidivující infekce vulvárního kožního defektu, které výrazně hendikepovaly zdravotně, sociálně, sexuálně a psychicky pacientku, s nutností užívat opiátová analgetika, indikovány plastické operace. Začátkem 1/2009 provedena nekrektomie defektu vulvy s plastikou pomocí dvou místních transpozičních laloků, které znekrotizovaly tahem. Koncem 1/2009 následovala plastika pomocí muskulokutánního stopkového laloku m. gracilis. Sval zůstal po operaci vitální, kožní ostrov znekrotizoval pro insuficienci kožních perforátorů.

V 2/2009 zvolena plastika pomocí volného laloku ALTF (antero-lateral thigh flap), kdy byl mikrochirurgicky našit volný perforátorový lalok descendentní větve z a. circumflexa femoris lateralis na cévní stopku m. gracilis. Lalok uchycen, pacientka t.č. bez obtíží, bez analgetik, spokojená, obnovila kontakt s okolím, našla nového sexuálního partnera, restaging negativní.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010