Kde je chyba - jen několik čísel

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Václav Pecha; MUDr. Karolína Hovorková; MUDr. Renata Koževnikovová; V. Folauf

Kde je chyba ?
Staticky roste každoročně počet nových onemocnění ca prsu. Nyní dosahuje již více jak 5OOO případů ročně.
Na vzrůstajícím počtu se podílí jednak skutečný nárůst onemocnění a jednak nové případy časných stadií zachycených při screeningu. Zaujalo nás, proč při zavedeném screeningu nedochází součastně ke snížení počtu pokročilých stadií onemocnění.
Rozhodli jsme se proto porovnat dostupné informace s naším vlastním souborem

Jen několik čísel


Z našeho hlediska bereme v úvahu jako pozdní záchyt stadium II. až IV.
Sledujeme však pouze velikost nádoru, nikoliv postižení spádových uzlin a to z toho důvodu, že stadium IIA je také Tl,Nl, což je sice jako II stadium dle našich úvah pozdní stadium, ale Tl nikoliv. Zjištění pozitivních uzlin při nádorech Tl je spíše záležitost sonografická, ne-li až operační, tedy většinou nezjistitelná při prvním styku a klinickém vyšetření .
V období roku 2004 a leden až listopad 2005 jsme provedli celkem 724 operačních výkonů na prsech .

Skupinu T 2-4 jsme dále rozdělili do 4 skupin podle důvodů záchytu.
1/ intervalový ca
2/ zavinění pacientkou
3/ zavinění lékařem
4/ symptomatické nálezy

Tyto skupiny jsme pak rozdělili podle věku do tří skupin, předscreeningové, screeningové a poscreeningové skupinyIntervalový ca
V tomto krátkém sdělení nerozebíráme skupinu intervalových karcinomů .
Hodnocení ponecháváme diagnostikům.

Ačkoliv v našem souboru pacientek je polovina nálezů Tis a Tl, stále zůstává téměř 30% zachycených nádorů větších než 2 cm, tedy T2- T4 .
Z uvedeného vyplývá, že největší skupinu s pozdně zachycenými nádory tvoří ženy věkové skupiny 45 až 69 let tedy ty, které by měly být pravidelně vyšetřovány v rámci screeningu.

Závěr
Proč nechodí ženy v dostatečném počtu na preventivní vyšetření ?
Kde je chyba ?

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006