KDY ZAČÍNÁ ZÁVĚR ŽIVOTA?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 269

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

U řady onkologických pacientů s pokročilým onemocněním jsme schopni předpovědět rámcovou časovou prognózu délky přežití. Realistický odhad časově omezené prognózy vytváří rámec pro nové pojmenování cílů léčby a péče. Ve sdělení budou diskutovány otázky, jak spolehlivě jsme schopni prognózu délky přežití v individuálním případě odhadnout, jak o prognóze s pacientem hovořit a co ze skutečnosti limitované prognózy vyplývá pro stanovení přiměřeného rozsahu léčby a péče.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014