Klasické a onkoplastické parciální mastektomie.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 161

Autoři: MUDr. Pavlína Vrtělová; MUDr. Oldřich Coufal; MUDr. Petr Hýža; MUDr. Vendula Foltinová, Ph.D.; MUDr. Lucie Gabrielová; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Úvod
Většinu karcinomů prsu lze dnes účinně chirurgicky léčit parciální mastektomií, tedy tzv. záchovným výkonem. Pro pacient­ku je obecně šetrnější a méně traumatizující než mastektomie totální. Cílem parciálního výkonu je odstranit nádorové ložisko s dostatečnými resekčními okraji. Aby si konzervativní přístup zachoval svoji výhodu, nutno mít na paměti i druhý cíl - přijatel­ný kosmetický výsledek. Ten je dán zejména a) zachováním tvaru prsu, b) pozicí areolo-mamilárního komplexu c) stranovou symetrií a d) umístěním a tvarem kožních jizev. Zatímco z onkologického hlediska je žádoucí odstranit tkáně co nejvíce, cílem kosmetickým je odstranit tkáně co nejméně. Mamární chirurg je nucen řešit současně tyto dva protikladné požadavky...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008