KLASIFIKAČNÍ SCHÉMATA PŘI INDIKACÍCH OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ NÁDOROVÉHO A METASTATICKÉHO POSTIŽENÍ PÁTEŘE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: XXI. Nádory skeletu a sarkomy

Číslo abstraktu: XXI/267

Autoři: doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

 

Primární páteřní tumory i metastázy do páteře jsou závažným postižením, které ohrožují pacienta nejen svou onkologickou podstatou, ale i potencionální nestabilitou vedoucí k neurologickému deficitu. Klasifikační schémata při onkologických onemocněních páteře napomáhají správnému rozhodnutí o adekvátní operační léčbě. Současné zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta a jeho prognózy napomáhá optimalizaci operační léčby. Vždy je však nutno používat jednotlivá klasifikační schémata jen jako pomocný nástroj a vždy je nutno především zvažovat individuální stav pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016