Kolorektální karcinom - prevence a screening.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 181p

Autoři: I. Pavelcová; M. Talašová; S. Večerková

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010