Kolorektální karcinom - užití čínské medicíny v prevenci.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 178p

Autoři: Mgr. Marie Lazárková

Rakovina tlustého střeva (latinsky colon) a konečníku (latinsky rectum) patří v České republice mezi nejčastěji se vyskytují typ rakoviny jak u mužů, tak i u žen. Výskytem se řadíme na přední místa nejen v Evropě, ale bohužel i ve světě. Lze tomuto smutnému prvenství zabránit? Určitě ano.

O preventivních opatřeních se hovoří již delší dobu. Vzniku onemocnění sice nemohou zabránit na sto procent, ale mohou jeho vznik podstatně omezit. A to je velmi důležité. Ke známým preventivním postupům patří přiměřená životospráva. Lékaři doporučují omezit příjem živočišných tuků, zvýšit příjem zeleniny a pečiva z nevymílané mouky s vysokým obsahem vlákniny. Dále doporučují zvýšit příjem obilovin a luštěnin v hrubé formě a celkově vyšší podíl celulózových a dalších nestravitelných zbytků v potravě. Rizikovým faktorem, který rovněž přispívá ke vzniku kolorektálního karcinomu, je i nadváha. Pokud tedy chceme omezit vznik tohoto onemocnění, měli bychom dbát i na přiměřenou tělesnou hmotnost. Žaloudík uvádí, že ke snížení rizika by snad mohli přispět i antioxidanty obsažené v ovoci, zeleném čaji nebo víně, samozřejmě v přiměřeném množství (2009).

V rámci prevence lze využít i čínskou medicínu, která je zaměřena právě spíše na prevenci než vlastní léčbu (Macková, 2008). Můžeme si vybrat hned z několika metod. Základním principem je vždy ovlivňování akupunkturních drah a bodů. Můžeme tak činit jehlou (akupunktura) nebo za pomoci tepla (moxování) nebo tlaku (manupresura). Tyto metody však patří do rukou toho, kdo má alespoň základní znalosti z oblasti čínské medicíny. Možností, kterou však může využít kdokoli je cvičení Čchi - kung (Růžička - Sosík, 2009). Jde o zdravotní cvičení pro zdravé. Jedná se o velmi nenáročné cviky. V Číně je cvičí nejen mladí, ale i staří.

Cílem tohoto příspěvku je posluchače seznámit s konkrétními cviky, které mohou využít v rámci prevence kolorektálního karcinomu.


Literatura

  1. Macková M.: Komplementární a alternativní terapie v léčbě bolesti. Diagnóza v ošetřovatelství, Praha: Promediamotion, IV., 3, od s. 22-23, 2 s. 2008. ISSN 1801-1349.
  2. Růžička J.: Sosík, Rudolf. Tradiční čínská medicína pro 21. století. Olomouc, Poznání, 2009. 138 s. ISBN 978-80-86606-89-7
  3. Žaloudík, Jan. Kolorektální karcinom. Angis revue. 2,2009.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010