Kolorektálny karcinóm

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 186p

Autoři: Mgr. Soňa Prandlová; Jana Kučerová

´Čokolvek dá ti osud, to znášaj a zvíťazíš nad ním´

´Veľa ľudí považuje rakovinu za tajomnú chorobu, krutú nepriazeň osudu, proti ktorej sa nedá nič robiť a sú toho názoru, že ´jej´ meno je lepšie nespomínať.

´Rakovina hrubého čreva a konečníka /kolorektálny karcinóm/ je závažné onkologické ochorenie, predpokladom na úspešné liečenie je včasná diagnostika. Je to ochorenie, ktoré patrí medzi najčastejšie malignity v tzv. priemyselne rozvinutých krajinách. Jednoznačná odpoveď na otázku: ´prečo vzniká kolorektálny karcinóm?´ neexistuje napriek tomu, že táto otázka je veľmi diskutovaná a je predmetom výskumu vedcov celého sveta. S určitosťou môžeme povedať, že ide o vzájomné pôsobenie genetických vplyvov a vonkajšieho prostredia.


Rizikové faktory:

 • vek - kolorektálny karcinóm sa najčastejšie vyskytuje u ľudí nad 50 rokov
 • rodinná predispozícia
 • osobná predispozícia (osoby so zápalovým ochorením hrubého čreva, Crohnova choroba...)
 • pohlavie / u mužov prevažuje rakovina konečníka a u žien rakovina hrubého čreva/
 • ženy s už diagnostikovanou rakovinou prsníka, maternice, vaječníkov
 • diabetes
 • strava (vysoký obsah živočíšneho tuku, nízky obsah vlákniny.)
 • životný štýl (nedostatočná fyzická aktivita, sedavý spôsob života, obezita.)
 • alkohol


Príznaky rakoviny hrubého čreva a konečníka:

 • krvácanie z konečníka
 • striedanie zápchy a hnačky
 • časté nutkanie na stolicu
 • výrazný úbytok váhy a celková slabosť, vyčerpanosť organizmu
 • prímes hlienov a krvi v stolici
 • neobvyklá bolesť tráviaceho traktu, plynatosť
 • tzv. ceruzkovitá stolica


Diagnostika:

 • osobná anamnéza
 • laboratórne vyšetrenia /FW,KO, OKB, dôkaz nádorových markerov CA 19-9.CEA/
 • vyšetrenie stolice na okultné krvácanie
 • vyšetrenie per rectum
 • biopsia
 • sonografia
 • rektoskopia
 • kolonoskopia
 • CT brucha a malej panvy
 • MRI
 • PET


TNM klasifikácia

T - tumor

N - nodus /lymfatická uzlina/

M - vzdialená metastázaTX - primárny tumor nemožno hodnotiť

T0 - bez známok primárneho tumoru

Tis carcinoma in situ

T1 - tumor prerastá cez submukózu

T2 - tumor prerastá cez tunica muscularis musosaeT3 - tumor prerastá cez muscularis propria a infiltruje subserózu alebo perikolické/perirektálne tkanivá

T4 - tumor infiltruje okolité orgány a/alebo infiltruje viscerálne peritoneumNX - uzliny sa nedajú hodnotiť

N0 - v uzlinách nie sú metastázy

N1 - metastatické postihnutie 1-3 perikolických/perirektálnych uzlín

N2 - metastatické postihnutie 4 alebo viacerých perikolických/perirektálnych uzlínMX - vzdialené metastázy sa nedajú určiť M0 - nie sú vzdialené metastázy

M1 - vzdialené metastázy vrátane extraregionálnych metastáz do lymfatických uzlínGX - diferenciácia sa nedá hodnotiť

G1 - dobre diferencovaný

G2 - stredne diferencovaný

G3 - zle diferencovaný

G4 - nediferencovanýLiečba kolorektálneho karcinomu:

– závisí od umiestnenia nádoru, jeho veľkosti, prítomnosti metastáz, celkoveho stavu pacienta, veku a ďalších faktorov.

 1. chirurgická liečba:
  • radikálna – úplné odstránenie nádoru a okolitých lymfatických uzlín
  • paliatívna – zmiernenie príznakov ochorenia
 2. rádioterapia:
  • predoperačná – jej cieľom je dosiahnúť zmenšenie, ohraničenie nádoru a zvýšenie účinnosti operácie
  • pooperačná – využíva sa na elimináciu prípadných zostávajúcich nádorových buniek
  • paliatívna – zmiernenie sprievodných ťažkostí, ako sú bolesť, krvácanie……
 3. chemoterapia:
  • predoperačná – neoadjuvantná, zlepšia sa možnosti chirurgickej liečby
  • pooperačná – adjuvantná, cieľom liečby je eliminácia prípadných mikrometastáz
  • paliatívna – predlžuje prežívanie pacientov a zlepšuje ich kvalitu života

  – v liečbe sa najčastejšie používajú cytostatiká: 5-Fluorouracil, Calcium Leukovorin, Irinotekan, Oxaliplatina, Xeloda…
 4. liečba monoklonálnymi protilátkami:
  • je to látka bielkovinovej povahy a zasahuje len bunky alebo molekuly s určitými charakteristikami. Používajú sa na liečbu metastatického kolorektalného karcinómu. Najpoužívanejšie sú:

  ´Cetuximab/Erbitux - je vysokoúčinný v kombinovaných režimoch, či už s irinotekanom alebo oxaliplatinou v I.línii chemoterapie. Pri aplikácii sa môže vyskytnúť alergická reakcia, najmä pri prvom podávaní chemoterapie, pri ďalších cykloch, s použitím premedikácie sa riziko reakcie znižuje. Typickým nežiaducim účinkom je kožná reakcia, akneiformný exantém, ktorý sa vyskytuje až u 75 % pacientov.

  ´Bevacizumab/Avastin - je indikovaný v I.línii chemoterapie spolu s 5-FU /LV alebo v kombinácii s irinotekanom. Vzhľadom k mechanizmu účinku v oblasti novotvorby ciev, vyplýva z aplikácie bevacizumabu i špeciálny druh toxicity. K najzávažnejším nežiaducim účinkom patria GIT perforácie, krvácanie a arteriálny tromboembolizmus. V závislosti od dávky sa vyskytuje aj hypertenzia a proteinúria. Má nepriaznivý vplyv na hojenie rán, preto by nemal byť podávaný do 28 dní po operačnom zákroku a pre zvýšené riziko pooperačného krvácania by sa nemal podávať 28 až 60 dní pred operačným zákrokom


´Kolorektálny karcinóm je závažné, ale liečitelné onkologické ochorenie. Je velmi dôležité robiť ´osvetu´ tomuto ochoreniu a docieliť, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do skríningového programu.

´.a oddá sa žiť pre všetko, čo nám život dáva, pre lásku, túžby, snenie, hoci život často znamená bolesť, žial a oči zarosené.´

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010