Kombinovaná rádiochemoterapia v liečbe inoperabilného cervikálneho karcinómu - výsledky liečby

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Diagnostika a terapie karcinomu hrdla děložního a zhoubných nádorů ovarií. II.Blok: Karcinomy hrdla děložního - terapie

Číslo abstraktu: 019

Autoři: J. Pobijaková; MUDr. Pavol Lukačko; Z. Macháčková; MUDr. Alica Lacková

abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2005