Kombinované operace při nádorovém onemocnění páteře.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Nádorová onemocnění páteře

Číslo abstraktu: 162

Autoři: MUDr. Radim Grosman; doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.; MUDr. Vladimír Tichý

Kombinované výkony z předního a zadního přístupu na páteři s totální či subtotální vertebrektomií provádíme ve většině případů v jedné anestézii. Jedná se buď o simultánní výkon 2 týmy nebo o postupný předozadní, zadopřední či pouze zadní výkon jedním týmem v jedné nebo dvou dobách. Radikalitu výkonu indikujeme podle klasifikace Tomita (1997).
V letech 1981-2005 bylo na naší klinice operováno 732 pacientů s nádorovým onemocněním páteře, přičemž ve 176 případech (24%) šlo o primárně maligní tumor, u 366 pacientů (50%) se jednalo o metastázu a u 102 (14%) šlo o benigní nádor a 88 krát (12%) o nádoru podobnou afekci (NPA).
Kombinovaný přístup jsme indikovali u 197pacientů (27%).
Radikální přístup s vertebrektomií z kombinovaného předního a zadního přístupu jsme zvolili u 89 pacientů, (30 primárně maligních, 45 metastáz, 9 benigních, 5 NPA).
Operaci jedním týmem z kombinovaného přístupu v jedné anestezii jsme volili u 62 pacientů (18 maligních tu, 34 metastáz, 7 benigních tu, 3 NPA).
Operaci jedním týmem v jedné anestezii pouze ze zadního přístupu jsme indikovali v 18 případech (18 metastáz).
Operace z kombinovaného přístupu ve dvou dobách byla indikována převážně v minulosti. Tímto postupem jsme postupovali u 28 pacientů (6 maligních tumorů, 20 metastáz, 2 benigní nádory).
Přestože anatomické poměry nedovolují ve spinální chirurgii onkologicky radikální operace, je zřejmé, že technický pokrok umožňuje se této radikalitě velmi přiblížit. Pokud se rozhodneme použít radikální přístup k operačnímu řešení nádorů páteře, je vhodné zvolit „extralézionální“ výkon v jedné anestesii, čímž výrazně zmenšíme riziko případné lokální recidivy.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006