Komfort pri umieraní – hospicová starostlivosť.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Terminální péče

Číslo abstraktu: 072

Autoři: Mgr. Soňa Prandlová; R. Mišániová

„Súčasťou života je aj umieranie. Má sa však rozprávať o smrti a utrpení?“

Pri svojej práci a starostlivosti o umierajúceho pacienta pozorujeme, že najväčším želaním týchto pacientov je – nezomierať sám, netrpieť bolesťou, zomrieť doma alebo v blízkosti svojich najbližších.
Niekto nad týmito požiadavkami možno nechápavo pokrúti hlavou, ale pokúsme sa predstaviť si sami seba v roly umierajúceho a zamyslime sa nad tým, čo by sme chceli my!? Nie všetci pacienti však majú možnosť zomierať v známom prostredí. Niekto si to nemôže dovoliť preto, lebo žije sám, niekedy sa príbuzní boja, či to doma zvládnu. Títo ľudia sú potom odkázaní na starostlivosť zdravotníckych pracovníkov na paliatívnych oddeleniach, ktorých je žiaľ veľmi málo a chýba na nich pocit domova a spolupatričnosti. Veľkým krokom vpred pre takýchto pacientov bol vznik „Hospicového hnutia“ – je to ucelený systém pomoci umierajúcim a ich rodinám, ktorý sa snaží o svoju vlastnú identitu
v terajšom systéme tzv.víťaznej medicíny. Do starostlivosti o chorého zapája aj rodinu chorého a snaží sa o zlepšenie kvality života umierajúcich. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007