KOMPLETNÍ MEZOKOLICKÁ EXCIZE U NÁDORŮ TRAČNÍKU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVIII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVIII/280

Autoři: doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Andrea Zetelová; MUDr. Lukáš Frola

Úvod:  

Totální mezorektální excize významně zlepšila výsledky operací nádorů rekta. Preparace v embryonálně založených vrstvách s vysokým cévním podvazem umožňuje dosáhnout radikálního výkonu se snížením rizika lokální recidivy. U nádorů tračníku není zatím jasná shoda na vhodném rozsahu radikálního resekčního výkonu.

Metodika:

Retrospektivní analýze byla podrobena skupina pacientů po provedené kompletní mezokolické excizi (CME) při pravostranné hemikolektomii. Srovnány byly pooperační komplikace a charakteristiky resekátů u výkonu standardního a CME.

Výsledky:

V období 2014-2015 jsme na Chirurgické klinice provedli 20 pravostranných hemikolektomií s CME. Operace byla delší u CME než u standardního výkonu. U CME byl nalezen větší počet uzlin a větší celková délka resekátu než u skupiny bez CME. Hodnocení kvality povrchu resekátu patologem (tedy respektování anatomických vrstev) je obtížné a podobně jako u chirurga vyžaduje zácvik.

Závěr:

Kompletní mezokolická excize u nádorů tračníku nabízí standardizovanou chirurgickou techniku s cílem snížení výskytu lokálních recidiv a zlepšit celkové přežívání. Významným faktorem je velký počet odstraněných uzlin při vysokém podvazu hlavních cévních kmenů. Novým sledovaným parametrem je hodnocení, zda nedošlo k porušení povrchu mezokolon při preparaci, což vyžaduje patologa zkušeného v této problematice.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016