Kompletní remise u metastazujícího karcinomu prsu po léčbě biochemoterapií s Avastinem. Follow-up dvou kazuistik.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

Téma: 06. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 054

Autoři: MUDr. Tomáš Vlásek; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

   Nové léčebné možnosti významně změnily průběh řady nádorových onemocnění, některá z nich již mají charakter onemocnění chronických. Ačkoli to v plné míře platí i o metastazujícím nádoru prsu, jedná se stále o onemocnění nevyléčitelné. Cílem naší léčby je především prodloužení života nemocných, nikoli však za cenu výrazného zhoršení kvality života způsobeného léčbou. Léčba protinádorovou chemoterapií je často doprovázena řadou závažných nežádoucích účinků. Pokud kombinace více léků vede ke zvýšení účinnosti, je to zpravidla doprovázeno dalším zvýšením toxicity. Nové naděje jsou proto vkládány do cílené (biologické) léčby. Jedním z cílených léků je bevacizumab (Avastin).

   Bevacizumab prokázal účinnost u řady nádorových onemocnění. Účinnost u různých podskupin nemocných s metastazujícím karcinomem prsu byla primárně prokázána ve studii fáze III E2100, v které byl bevacizumab podáván společně s paklitaxelem. Bevacizumab je velice dobře tolerován, k nejčastějším nežádoucím účinkům patří hypertenze, která je však zpravidla dobře kontrolovatelná standardní léčbou a není důvodem ukončení léčby.

   Díky pochopení oborové pojišťovny jsme měli možnost bevacizumabem léčit nemocné s metastazujícím karcinomem prsu. Protože léčba cílenými preparáty je možná jen v komplexních onkologických centrech, spojili jsme se s onkologickým centrem Liberec a tyto nemocné léčili společně. Níže uvádíme stručný průběh nemoci našich dvou pacientek, které jsme aktuálně hodnotili v dalším časovém období v návaznosti na loňskou publikaci.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012