Komplexní péče o ženy s karcinomem prsu (spolupráce Mamma centra a Onkochirurgického oddělení) – z pohledu Mamma centra

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a terapie onkologických onemocnění a její úskalí z pohledu NLZP – 1.část

Číslo abstraktu: 045

Autoři: Mgr. Štěpánka Pokorná

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním žen v České republice, ročně je diagnostikováno přes 6000 nových onemocnění. Od roku 2002 probíhá v České republice program screeningu nádorů prsu. Dle vyhlášky MZ má každá žena od 45 let do konce života, bez příznaků nádoru prsu, nárok 1 x za 2 roky na screeningovou mamografii. Screeningové mamografie se provádí v akreditovaných centrech, která musela splnit přísné vstupní podmínky a jsou pravidelně kontrolována, Jednou z podmínek získání akreditace k provádění screeningových vyšetření je zajištění následné péče pro ženu, které byl diagnostikován zhoubný nádor. Mamodiagnostická centra se stala nezbytnými členy týmu, který zajišťuje onkologickou péči.

V Mamma centru provedeme ročně přes 30 000 mamografických vyšetření a verifikujeme více než 400 karcinomů prsu. Více než 80% žen podstupuje léčbu na naší onkochirurgii. Práce Mamma centra je postavena na systému jednodenní diagnostiky a úzká spojitost Mamma centra s onkochirurgickým oddělením, tedy diagnostiky a terapie, umožňuje poskytovat péči ženám s karcinomem prsu na malém prostoru jedním týmem, z jedné ruky.

Jednodenní diagnostika znamená, že v jeden den jsou provedena dostupná vyšetření a žena odchází s negativním výsledkem. V případě suspektního nálezu je provedeno jeho ověření pomocí biopsie. S pozitivním výsledkem, nebo s negativním výsledkem vyžadujícím exstirpaci (prekancerózy), je žena odeslána na onkochirurgické oddělení.

Při setkání s onkologem je stanovena strategie léčby a jsou zajištěny všechny potřebné kroky k jednotlivým léčebným postupům.


Onkochirurgie se skládá z 3 částí:

  1. Onkologických ambulancí, kde se plánuje léčba a kde je prováděn follow up po skončené léčbě.
  2. Chemoterapeutického stacionáře s 10 lůžky, kde jsou aplikována cytostatika v adjuvantním i neoadjuvantním režimu.
  3. Rehabilitace má za pomoci ručních i přístrojových masáží předcházet lymfatickým otokům horní končetiny po operaci prsu.

Cílem naší práce je diagnostikovat minimální karcinomy, a tím zlepšit prognózu onemocnění. Úzká návaznost a spolupráce s onkochirurgií umožňuje plně využít vysoký léčebný potenciál onkologické léčby a zaručuje ženě, že se ‘neztratí’ mezi několika pracovišti a několika lékaři.

Členové mammárního týmu /onkolog, chirurg, radioterapeut, mamodiagnostik/ se pravidelně schází a plánují léčebné postupy pro konkrétní pacientky.

Léčba karcinomu prsu je dlouhá, náročná a nepříjemná. Naší společnou snahou je provést ženu tímto obdobím v příjemném prostředí s vysoce kvalifikovanými profesionály, kteří ale nezapomněli být lidmi.


Mgr. Štěpánka Pokorná, Renata Limaxová, Klára Spejchalová; Medicon a.s., Roškotova 1717/2, 140 44 – Praha 4

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011