Komplexní sledování kardiotoxicity onkologické léčby.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 047

Autoři: Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Úvod
Kardiotoxicita onkologické léčby představuje závažný problém, zejména při použití režimů obsahujících antracykliny. Ke sledování kardiotoxicity onkologické léčby byla doporučena řada metod. Kromě standardně používaných metod (echokardiografie, elektrokardiografie) se v poslední době na tomto poli prosazují i biochemické markery srdečního poškození. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007