Komplexní zhodnocení prognostických faktorů u karcinomu děložního hrdla za účelem predikce rizika rekurence onemocnění.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XX. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 179(p252)

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; MUDr. Eva Holanová; Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.

Cíl:komplexní zhodnocení prognostických faktorů u karcinomu děložního hrdla za účelem predikce rizika šíření onemoc¬nění mimo primární lokalizaci a pravděpodobnosti rekurence onemocnění


Typ studie: prospektivní.


Podmínky:TNM klasifikace T1a1 T2a, provedení radikální hysterektomie s lymfadenektomií u pacientek bez předchozí konizace děložního hrdla.


Soubor a metodika

Od 8/2005 do 1/2008 v souboru 28 žen. Odebrána předoperačně anamnéza, biochemický screening, provedena stagingová vyšetření (CT malé pánve, cystoskopie, rektoskopie, SONO), onkologické markery, HPV testace z děložního hrdla, kultivace z pochvy, lymfoscintigraře předoperačně. Následně radikální operace. Pooperačně hodnoceny histopatologické parametry velikost leze Ca děložního hrdla, histologický typ nádoru, grading, cervikální stromální invaze tumoru, přítomnost či nepřítomnost metastáz v lymfatických uzlinách, přítomnost či nepřítomnost postižení parametrií nádorovými buňkami, lymfangioinvaze, vaskulární denzita tumoru.


Výsledky

Histologické zastoupení: 65% spinocelulární karcinom, (G1 15%, G2 31%, G3 24%, neuvedeno 30%), 25% adenokarcinom, (G1 60%, G2 40%), 10% malobuněčný neuroendokrinní karcinom, (G3 100%).


Operace: prům. počet lymfatických uzlin 22 na radikální operaci. 60% hysterectomia rad. gr.III + adnexectomia bilateralis + lymphadenectomia, 25% hysterectomia rad. gr.III simplex + lymphadenectomia pelvis min., 5% hysterectomia rad. gr.III + adnexectomia unilateralis + lyphadenectomia pelvis, 5% hysterectomia rad. gr.II simplex + lymphadenectomia pelvis, 5% hys¬terectomia rad. gr.II + adnexectomia bilateralis + lymphadenectomia pelvis, HPV high risk (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68): 8% negativní (jen adenokarcinomy), 5% slabě pozitivní, 51% pozitivní, 33% velmi silně pozitivní, 3 % nehodnotitelné.

Lymfangioinvaze:pozitivní ve 25 %. Při pozitivní lymfangioinvazi byly v 80% postiženy spádové lymfatické uzliny. Lym¬foscintigraře dokáže určit polohu SNB pouze orientačně (nelze spolehlivě odlišit ilické a obturatorní lymfatické uzliny bez fuze s CT). Lateralizace odpovídá poloze SNB.

Poloha SNB: 35% interilické LU, 31% obturatorní LU, 10% ilické interní LU, 7% ilické externí LU, 17% nedetekované.

Rodinná anamnéza: 80 % onkologicky pozitivní, z toho 31 % s karcinomem děložního hrdla

Abusus cigaret: 20% pacientek

Gynekologická anamnéza: pohlavní styk v průměru od 18 let, průměrný počet sexuálních partnerů 4

Závěr

Na základě komplexního hodnocení metodou ověřených prediktivních faktorů karcinomu děložního hrdla by v budoucnu bylo možno stanovit rozsah operační radikality „šité na míru“.


Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008