KOMPLIKACE PEGU A SPECIFIKA PŘI JEHO OŠETŘOVÁNÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 075

Autoři: Bc. Petra Absolonová

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je tenká sonda, která se zavádí pomocí endoskopického přístroje (gastroskopu) a slouží k podání výživy. Ve svém sdělení se zaměřuji na závažné i nezávažné komplikace při a po zavedení PEGu. Mezi nezávažné komplikace patří: exit site infection, gastroezofageální refl ux, netěsnost podél gastrostomické sondy, mykotické infekce, syndrom zanořeného disku, průjmy, ucpaný PEG. Mezi závažné komplikace náleží nekrotizující fasciitida, akutní peritonitida, masivní krvácení. Specifika při ošetřování PEGu spočívají zejména v optimální fixaci PEGu, správné manipulaci a dostatečném proplachu po aplikaci výživy. Cílem je edukace zdravotnického personálu v oblasti prevence, rozpoznání komplikací a včasné intervence.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014