Komplikace při komkomitantní léčbě karcinomu uteri

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: I. Ozařovací techniky užívané v léčbě karcinomu hrdla a těla děložního

Číslo abstraktu: 054

Autoři: P. Ištvaniková

Předneseno pod názvem Komplikace při komkomitantní léčbě karcinomu děložního čípku

Zhoubný nádor má tendenci prorůstat do okolních tkání , a tím je poškozovat. V případě karcinomu čípku děložního se šíří nejčastěji do okolních vazivových tkání – parametrií. Dále se šíří na močový měchýř a konečník. Jako další vlastností zhoubného nádoru je zakládat vzdálená druhotná ložiska/ metastázy/, nejčastěji do mízních uzlin či vzácně krevní cestou do plic, kostí a jater.

Příznaky
Počáteční stádia jsou většinou asymptomatická /možno odhalit jen odběrem cytologického vyšetření při preventivní kontrole u svého gynekologa/

U pozdějších stadií jsou hlavními příznaky zapáchající krvavý výtok a krvácení, ke kterému většinou dochází zpravidla po podráždění / pohlavní styk/.

Pokročilá stádia: mohou se projevit bolesti v podbřišku, obtíže při močení, krvácení z močové trubice či konečníku, otok dolních končetin vzniklý útlakem žilního či mízního systému apod.

Rizikové faktory
 • infekce viry HPV / human papillomavirus/
 • časný první pohlavní styk
 • neuvážené střídání partnerů /užívat kondom/
 • kouření
 • obezita
 • sporný vliv má užívání orální antikoncepce

Stanovení diagnózy

Provádí se stěrem na cytologické vyšetření,výsledek se hodnotí kódem PAP I-V.Jen v malém počtu případů je nezbytné další vyšetření: frakcionovaná kyretáž, ultrazvuk, počítačový tomograf /CT malé pánve a retroperitonea/ MRI, ev. cystoskopie a rektoskopie .Odběr krve na tzv. tumor markery / SCCa Ca 125/ je spíše pro sledování průběhu onemocnění.

Na základě těchto vyšetření je onemocnění zařazeno do některého z jednoho ze 4 stádií.
 1. nádor je omezen pouze na děl. čípek
 2. nádor přechází na okolní tkáně,avšak šíření není příliš pokročilé
 3. pokročilé šíření do okolních tkání,ale nádor neproniká do okolních orgánů
 4. nádor proniká do okolních orgánů / močový měchýř, konečník/ či jsou prokázány vzdálené metastázy


Léčba

Je-li potvrzeno šíření do okolních tkání,jenom operativní léčba nestačí. Novým přístupem k léčbě nádoru čípku děložního je kombinace radioterapie a chemoterapie - neboli komkomitantní terapie.
Za nejvýhodnější se považuje kombinace záření s malými dávkami cisplatiny /cisDDP/ 40 mg/m2 1x týdně po dobu záření.Cytostatika mají schopnost ničit rychle se množící buňky nacházející se v nádorové tkáni a tak napomáhají účinku ozařování.Kombinace těchto dvou léčebných metod vede sice ke zvýšení protinádorového účinku,ale i na druhou stranu dochází ke kombinaci účinků nežádoucích.Proto je tato léčba vyhrazena pro pacientky ve velmi dobrém zdravotním stavu. Samostatná chemoterapie se podává pouze jako paliativní léčba u generalizovaných pacientek. Radioterapie je ionizující záření ,které bývá aplikováno dvěma základními způsoby.
Zevní ozáření-teleterapie,kdy se využívá ionizujících paprsků, vysílaných ze zevního zdroje.Jedná se o techniku více polí s denní frakcionací 1,8 -2 Gy, do celkové dávky 46 – 60 Gy v závislosti , jde-li o
léčbu radikální nebo adjuvantní. Pacientka dochází jednou denně na krátkou dávku záření, u karcinomu čípku děložního aplikujeme 20-30 dávek. Vnitřní ozáření- brachyradioterapii dělíme na radikální při které se do kleneb poševních ,do hrdla a dělohy zavádějí duté aplikátory , do nichž se pak automaticky zavádí radioaktivní zdroje. A na pooperační, kdy se ozařuje poševní jizva. Brachyradioterape vyžaduje denní hospitalizaci a klid na lůžku.

Nežádoucí účinky při komkomitantní léčbě
V případě aplikace chemoterapie v průběhu ozařování mohou vedlejší nežádoucí účinky zesílit.


Časné: / do 3 měsíců po záření/

 • nevolnost, zvracení: předcházíme podáním antiemetik / setrony/ inj. při podání chemoterapie a tbl. na doma
 • poškození krvetvorby: riziko je větší ,čím větší objem a dávku jsme u pacientky použili. Leukopenie a trombocytopenie - přerušení léčby.
  Anemie - objeví se většinou později - včasná korekce EPO / erytropoetin
  - Eprex, Neorecorrmon…nebo transfúzí /kontrola KO 1x týdně/
  -U
 • urotoxicita. – možno ji předejít zvýšeným příjmem tekutin a důsledným urologickým vyšetřením ledvinových funkcí / clearence kreatininu…../ při podávání platinových preparátů.

 • postradiační syndrom/ únava, letargie, snížená chuť k jídlu/. Doporučujeme dostatek odpočinku. Pobyt na čerstvém vzduchu, dietní opatření – lehká a pestrá strava na vitamíny a dostatek tekutin.

 • poškození kůže - erytém, suchá deskvamace, svědění,popřípadě vlhká deskvamace až ulkus Doporučujeme: volný nedráždivý oděv, nevystavovat se slunečnímu záření, udržovat kůži v suchu. Ozařovaná místa se nesmí omývat mýdlem, při sprchování jemně osušit.

 • obtíže při močení / pálení a řezání/
 • obtíže při stolici/ průjem/


Pozdní / vznikají po několika měsících a i několik letech po ukončení ozařování/ vyžadují dlouhodobou léčbu
 • intestinální – většinou se objevují 7- 9 měsíců po ozáření – prvním příznakem je krvácení při stolici.
 • postiradiační reakce močového měchýře – vznikají většinou 2.-3. rok po ukončení záření. Projevují se bolestivostí při močení a objevuje se krev v moči.Léčení spočívá v závažnosti změn, je to dlouhodobá medikamentosní léčba s přísnou dietou, klidovou a podpůrnou terapií.


Kontroly po ukončení léčby

Po ukončení léčby je nutno pacientky pravidelně kontrolovat ze dvou hlavních důvodů.
 • zachycení eventuálního návratu onemocnění / recidivy/
 • zachycení a včasná léčba komplikací, které mohou po onkologické léčbě nastat. Recidiva onemocnění i komplikace onkologické léčby se projeví většinou v prvních letech po ukončení léčby.


První kontrola za měsíc po ukončení léčby, druhá za 2 měsíce a poté každé 3 měsíce do jednoho roku po léčbě. Od 2. do 6. roku jsou prováděny pravidelné kontroly v půlročních intervalech. Každé kontrolní vyš. pacientky spočívá v gynekologickém vyšetření recto-vaginálním, včetně kolposkopického, s event. odběrem cytologických stěrů,dále palpační vyšetření dutiny břišní.

Při vyšetření ve 12. měsíci po léčbě je kompletní gynekogické vyšetření doplněno rtg plic, mammografickým nebo UZ vyšetřením mamm, vyšetření laboratorních. TU markerů a dalším vyšetřením dle nálezů a nebo potížích pacientky.

Po 6.letech jsou prováděny kontroly 1x ročně trvale a to vždy s celkovým vyšetřením jako ve 12. měsíci po léčbě. Při obtížích jsou pacientky vyšetřovány v kratších intervalech.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007