Komunikace – její možnosti, formy, úskalí i přednosti, zvláště ve zdravotnictví.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 05. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 029

Autoři: PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.; PhDr. Ivona Šporcrová

   Jako zdravotníci obecně tvrdíme, že bychom rádi předcházeli komunikačním bariérám mezi námi a pacienty a většina z nás se o to snaží. Záleží nám na tom, abychom komunikovali jasně, srozumitelně, abychom se na sebe nezlobili, abychom byli chápající i pochopeni atd. Teoreticky to často dobře víme, ale jak to doopravdy děláme?

   Účelem uvedeného workshopu je ve formě zážitkové zkušenosti v práci ve skupině se zaměřit na informace, které nám lidé v běžné komunikaci různými způsoby a nepřímo sdělují, které také sdělujeme my jim, a jenž nám mohou unikat, pokud je přehlédneme. Tímž se naše vzájemná komunikace může znepřehlednit a znesnadnit.

   V důsledku toho, že si těchto věcí budeme více všímat a budeme s nimi pracovat, pak můžeme my zdravotníci vzájemnou komunikaci mezi námi a pacienty usnadnit. Takovým způsobem se lze např. v tom, co je nám ze strany pacienta nad rámec slovního vyjádření sdělováno nejen lépe orientovat, ale následně se můžeme ve vzájemné komunikaci pohybovat flexibilněji, vyjadřovat se příměji, snadněji řešit předpokládané nebo již vzniklé konfliktní situace atd. Na druhé straně chceme upozornit na praktických příkladech na fakta, jak my sami jako jednotlivci můžeme na ostatní působit tím jak se chováme, a co a jakou formou sdělujeme, jinými slovy jak my jsme vnímáni druhými.

   Předkládaný workshop nabízí v jednom dni 2x 1,5hodinový blok práce (ve formě „ochutnávky“) s cílem získání osobní zkušenosti (zážitku) v oblasti komunikace, či náhledu do problémových oblastí komunikace v onkologickém prostředí. Budeme pracovat ve skupině v počtu 15-20 účastníků; předpokladem přínosné práce je aktivní účast přihlášených.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012