Komunikační strategie a její efektivita při rozhodnutí o ukončení protinádorové léčby

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Ostatní

Téma: Obtížné komunikační situace v onkologické paliativní péči

Číslo abstraktu: 34

Autoři: PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.; PhDr. Ivona Šporcrová

Při rozhodování o ukončení protinádorové léčby v praxi často narážíme na momenty, kdy je obtížné otevřeně pojmenovat tuto skutečnost. Naše zkušenosti vedou k popsání několika typických situací, se kterými se setkáváme a rozkličováním kterých můžeme tuto problematiku uchopit konkrétněji. Porozumění tedy může vést ke správně načasovanému rozhodnutí o přechodu na symptomatickou léčbu, kdy zpracování rozhodnutí jeho přijetím u jednotlivých pacientů pomůže vnést do jejich životů mnohé benefity. Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s konkrétními potížemi v této oblasti a možnostmi jejich řešení.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011