KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE PŘI OPERACÍCH KARCINOMU PANKREATU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/320

Autoři: MUDr. Petr Moravčík; MUDr. Jan Hlavsa

Konfokální mikroskopie umožňuje zobrazení buněčné úrovně tkání v reálném čase. Její zavádění do klinické praxe tedy nově přináší možnost peroperačního posouzení tkáně in vivo a výhledově by mohlo vést k rychlému rozlišení benigních či maligních lézí přímo během operace. Od roku 2015 na našem pracovišti používáme konfokální mikroskop Cellvizio při operacích tumorů pankreatu. V přednášce budou prezentovány naše zkušenosti s jeho užitím na souboru prvních 15 pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016