Kontinuální podávání cytostatik v ambulanci.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Novinky v protinádorové chemoterapii a v bioterapii

Číslo abstraktu: 041p

Autoři: I. Šťovíčková

V posledních letech byla mnoha klinickými studiemi prokázána výhoda kontinuálního podávání 5-fluorouracilu oproti bolusovým režimům.
Kontinuální režimy jsou účinnější a součastně méně toxické.

Ambulantní aplikace 5-fluorouracilu
 • šetří náklady na hospitalizaci

 • umožňuje pobyt nemocného v domácím prostředí

Podmínkou ambulantní aplikace je centrální žilní vstup – nejčastěji zavedení žilního portu a možnost použití vhodného infuzoru.

Přenosným infuzorem může být:
 • přenosná pumpa

 • přenosný dávkovač
 • jednorázové přenosné infuzory-pracují na mechanickém principu smršťujícího se balónku – nevyžadují žádnou technickou obsluhu – lze je tedy dávat i starším lidem bez technického talentu.
ONKOLOGIE
 • elastometrické zařízení indikované pro infůzní terapii většinou s 5-FU při následujících typech nádoru
 • kolorektální

 • žaludku/jícnu
 • hlavy a krku
 • prsu

 • při nádorových onemocněních se elastometrická zařízení používají k léčbě bolesti
EDUKACE NEMOCNÉHO
 • pacienta poučíme o optické kontrole ubývání roztoku v infuzoru

 • v případě nejistoty doporučujeme kontrolu na ambulanci,nebo na našem lůžkovém oddělení
OŠETŘOVATELSKÝ CÍL
 • zlepšení kvality života nemocného
 • umožnění léčby v domácím prostředí
 • jeho malá hmotnost a malý objem umožňují diskrétní podání
 • je využito mechanického systému,ne elektronického,bez zvukové signalizace
Elastometrická zařízení zajišťují bezpečné infůzní terapie při ambulantní a domácí léčbě,nabízejí lepší kvalitu života pacientů. Umožňují léčit najednou neomezený počet pacientů,zatímco při používání elektronických pump je počet léčených pacientů limitován počtem pump.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2005