Kontroverze v adjuvantní léčbě postmenopausálních žen s karcinomem prsu

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>IV. blok: Systémová terapie</b>

Číslo abstraktu: 020

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Indikace adjuvantní léčby pro časná stadia karcinomu prsu je poměrně jednoznačně definována. Základem pro indikační kriteria je konsensus z konference v St.Gallen (2003), který byl publikován v plném znění v časopise Journal of Clinical Oncology (21, 2003, s.3357 – 3365). Další vývoj směřuje k individualizaci léčby na podkladě molekulárního profilu nádoru a v blízké budoucnosti lze očekávat novou strategii adjuvantní léčby (tzv.„léčba šitá na míru“).
Definice a rozdělení do kategorií podle stupně rizika metastatické diseminace při negativním uzlinovém nálezu je v tabulce 1. V tabulce 2 jsou uvedena doporučení pro výběr adjuvantní léčby u postmenopausálních žen s karcinomem prsu.
Definice a rozdělení do kategorií podle stupně rizika metastatické diseminace je kriteria výběru adjuvantní léčby u postmenopausálních žen je uveden v tabulkách 1 a 2..

Tabulka 1Goldhirsch A, et al. J Clin Oncol. 2003;21:3357-3365.

Tabulka 2.

Výběr adjuvantní systémové léčby u postmenopauzálních ženGoldhirsch A, et al. J Clin Oncol. 2003;21:3357-3365.

Ve srovnání s adjuvantní léčbou premenopausálních žen s karcinomem prsu je problematika adjuvantní léčby u postmenopausálních žen zdánlivě jednodušší, ale stále zůstává celá řada otevřených otázek. Cílem sdělení je připomenout některé kontroverzní otázky ve světle současných výsledků klinických studií.
  • Jaká je úloha chemoterapie u karcinomů prsu s expresí hormonálních receptorů?

  • Jaká je optimální časový sled při kombinaci hormonální léčby a chemoterapie?
  • Jaký je optimální časový sled při kombinaci hormonální léčby a radioterapie?
  • Jaká je optimální hormonální adjuvantní léčba ve světle výsledků nových klinických studií?
  • Adjuvantní hormonální léčba a kostní metabolismus?
  • Volba adjuvantní léčby u starších nemocných s negativní expresí hormonálních receptorů?
  • Současný stav a možnosti uplatnění biologické molekulární léčby?

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004