Korelace PET a CT nálezu s peroperačním a histopatologickým vyšetřením předběžné výsledky

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 062(p255)

Autoři: MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

Od roku 2005 zpracováváme na OCHIR prospektivní studii podpořenou výzkumným záměrem MZ0MOU2005, jejímž cílem je vyhodnotit spolehlivost obou zobrazovacích metod u pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku, karcinomem slinivky břišní a sarkomy měkkých tkání.

Impulsem pro organizaci studie byla ojedinělá, nicméně zásadní diskrepance mezi výsledky vyšetření provedené PET a CT a mezi peroperačním a histopatologickým nálezem

Do studie průběžně zařazujeme pacienty operované pro danou diagnózu, kteří podstoupili PET a CT vyšetření předoperačně. Pří hodnocení bereme ohled na počty diagnostikovaných ložisek, ne na počty pacientů.

Vyhodnocovaný soubor čítá 30 nádorů tlustého střeva (C 18), 10 nádorů rektosigmoidea (C 19), 43 nádorů konečníku (C 20), 7 nádorů slinivky břišní (C 25), 16 sarkomů peritonea a retroperitonea (C 48) a 13 sarkomů měkkých tkání (C 49).

Průběžné statistické vyhodnocení ukázalo spolehlivost obou metod pro primární nádor tlustého střeva 80 %, pro nádor rektosigmoidea 80 %, pro nádor rekta 76,7 %, pro nádor slinivky břišní 28,6 %, pro sarkomy peritonea a retroperitonea 56,3 % a pro sarkomy měkkých tkání 61,5 %.

Dále jsme hodnotili počty jaterních metastáz v souvislosti s jednotlivými diagnózami, počty metastáz dutiny břišní a retroperitonea, metastáz malé pánve a jejich korelace s výsledky předoperačně provedených zobrazovacích metod.

U jaterního postižení obě metody prokázali spolehlivost v rozmezí 71,4 - 100%, pro postižení dutiny břišní a retroperitonea se úspěšnost pohybovala v rozmezí 25,0 - 100 % a pro metastázy malé pánve to bylo 57,1 - 100%.

Závěry vyhodnocující především spolehlivost obou metod u nádorů slinivky břišní a sarkomů, včetně metastatického postižení v souvislosti s těmito diagnózami, vychází z malého množství zařaditelných pacientů a jejich validita je tak zatím neprůkazná. Ostatní výsledky odpovídají výsledkům obdobných studií publikovaných v odborné literatuře.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008