Kosmetický efekt parciální mastektomie – naše zkušenosti

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a rekonstrukční výkony u ca prsu

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Jana Mergancová

Parciální operační výkony pro karcinom prsu s následnou radioterapií jsou stejně radikální jako mastektomie totální. Neliší se počtem recidiv ani celkovou dobou přežití. Pro pacientku představují menší psychickou zátěž než ablace prsu. S kosmetickým efektem je většina žen spokojena. Tyto výkony jsou indikovány i u vyšších věkových skupin a při vhodně zvoleném vedení incisí nevyžadují dalších kosmetických zákroků. Při respektování Bergerových kožních linií nejsou nutné žádné složité onkochirurgické operace.

 

V přednášce prezentujeme naše zkušenosti s parciálními výkony v různých kvadrantech prsu i v centrální části.Dokumentujeme kosmetické výsledky po komplexní léčbě karcinomu prsu v různých věkových skupinách. Všechny pacientky podstoupily adjuvantní radioterapii. Byly operovány v posledních 4 letech na chirugické klinice PKN a dokumentaci jsme pořídily v září 2013 při kontrole žen v onkochirurgické poradně.

 

Každá žena má právo rozhodovat o integritě své osobnosti. Se ztrátou prsu se ženy vyrovnávají obtížně někdy celý život.Ani ve vyššém věku není nutné ženy psychicky traumatizovat.

Totální mastektomie nevykazuje prognosticky lepší výsledky než záchovné operace prsu. Požadavky na velikost resekčních okrajů jsou stále zmenšovány – 5mm i méně. Můžeme nabídnout radikální operaci s přijatelným kosmetickým výsledkem bez dalších plastických operací. U centrálně uložených nádorů pak stačí jen rekonstrukce areolomamilárního komplexu.

Se zrušením horní věkové hranice skríningového vyšetření žen narůstá záchyt časného karcinomu. Není nutné provádět totální mastektomii ani ve vyšších věkových katerogiích. Můžeme nabídnout radikální chirurgický výkon bez ztráty prsu a vrátit ženám zpět „ zdraví“ a psychickou pohodu.

Většina žen netouží mít poprsí  filmových hvězd, ale prsa souměrná s tvarem  jako před operací.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014