Kostní markery a chromogranin A u nemocných s karcinomem prostaty.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 236

Autoři: MUDr. Miroslava Nekulová; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. David Miklánek; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; Mgr. Radomír Pilný

Cíl práce
Upozornit na nemocné s podezřením na kostní rozsev pomocí vyšetření kostních markerů a na nemocné se špatnou prognozou pomocí chromograninu A (negativní prognostický parametr). Jeho zvýšené hodnoty bývají referovány u nemocných, kteří přestávají odpovídat na terapii.

Pacienti a metody
Běžně vyšetřujeme kostní markery u nemocných s vysokými hodnotami PSA a podezřením na kostní rozsev. Může však toto vyšetření upozornit na ohrožené nemocné dříve?
Vyšetření kostních markerů (a současně PSA) jsme proto provedli u 218 nemocných léčených pro karcinom prostaty, u některých z nich také vyšetření chromograninu A.
Byly vyšetřeny kostní markery P1NP (N-terminální propeptid kolagenu typu I), marker novotvorby kosti a bCTX (ß-Cross Laps), marker osteoresorpce ve všech odeslaných vzorcích, u některých nemocných také ICTP (marker osteoresorpce). U všech nemocných byla vyšetřena současně také hodnota PSA: ta byla pod hodnotu 0,2 µg/l nalezena u 120 nemocných (55%), v rozsahu 0,2-0,5 µg/l byla u 28 (13%) nemocných a nad 0,5 µg/l u 70 pacientů (32%). Ve vybraném souboru jsme stanovili i chromogranin A (ELISA kit DAKO).

Výsledky
U pacientů s hodnotou PSA pod 5 µg/l je 23% patologických hodnot P1NP (novotvorba kosti), celkově bylo nalezeno 54/218 výsledků nad referenční hodnotu (25%). Pro P1NP (při referenční hodnotě 62,6 µg/l a specifičnosti 90%, 95%CI (75,7%, 100,0%) jsme kostní rozsev hodnotili se senzitivitou 77,8%, 95%CI (64,2%, 91,4%), PV+ činila 93,3%, 95%CI(84,6%, 100,0%) a PV– = 68,0%, 95%CI(49,3%, 86,7%). AUC (plocha pod křivkou) = 0,86477.

b-CTX, ß-Cross Laps (beta-CTX) je jedním z markerů kostní resorpce. b-CTX při doporučované referenční hodnotě 0,8ug/l prokázal při specifičnosti (SF) 94.4 jen 41.67 senzitivitu (SN) a PV+ 93.4, PV– 46.15 (pozitivní a negativní prediktivní hodnota). Pro tuto diagnózu se tedy neukázal jako dostatečně citlivý marker (jen 8% - 18/217 zvýšených hodnot).
Marker ICTP (Telopeptid kolagenu typu I), specificky reflektuje patologickou degradaci kostního kolagenu zprostředkovanou matrixmetaloproteinázou MMP9. ICTP by měl být tedy vysoce specifický marker kostní degradace v kostních metastázách a představovat citlivou a snadnou metodu detekce kostních metastáz i monitorování i terapie.
ICTP u nemocných s kostním rozsevem hodnoceno proti souboru nemocných bez metastáz metodou ANOVA vykázalo : p-value = 0.0011, Wilcoxonův test p-value 0.0001 a mediánový test s p-value <0.0005.
První výsledky stanovení chromograninu A v séru prokázaly zvýšení nad referenční mez u 33% léčených nemocných s hodnotou PSA v krvi mezi 0,05 0,5 µg/l.

Závěr
Kostní markery P1NP a ICTP prokázaly významnou validitu vyšetření vzhledem k podezření na kostní rozsev onemocnění.
Chromogranin A je perspektivním parametrem, který může upozornit na nemocné ohrožené progresí choroby a selháváním hormonální terapie.

Práce byla provedena s podporou VVZMZ0 MOÚ 2005

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008