Kožní nádory v séniu – možnosti RTG terapie (kazuistiky)

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Nádory v seniu

Číslo abstraktu: 148

Autoři: MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Milan Kohoutek; G. Kalnická; L. Mullerová

Zhoubné nádory kůže (mimo maligní melanom) představují nejčastější tumory v populaci, dobře léčitelné (96% CR), málo agresivní, omezeně metastazující(spinaliom v 5%). Incidence v ČR je 110 na 100000 obyvatel a má vzestupnou tendenci(indcidence v ČR patří mezi nejvyšší v Evropě). Úmrtnost na onkologické onemocnění pod 1%. Vyskytují se hlavně v séniu – až v 69%, incidence s přibývajícím věkem stoupá v 25 letech 1:700, nad 65 let 1:14 viz grafy 1-3


Terapie obdobně jako u ostatních solidních tumorů zahrnuje chirurgii, radioterapii, ojediněle chemoterapii, kryoterapii a hypertermii. Chrirugická léčba předpokládá časnou diagnostiku a mnohdy mutilující výkony hlavně pokud se jedná o nádory ušních boltců, a obličeje (nos, oční víčka). Radioterapie pak představuje možnosti kosmeticky šetrné léčby zvláště v době renesance Rtg přístrojů – u plošných tumorů malého rozsahu a recidivující tumorů. U nádorů velkého rozsahu v paliativní terapii má RT terapie nazastupitelnou úlohu.


Na našem oddělení bylo od zahájení provozu RTG zářiče Gulmay 3225 – 10/02 ozářeno 44 kožních nádorů – z toho 69% bylo u osob straších 65 let viz gr. 4, v 66% (29) se jednalo o basaliom, 34% (15) spinaliom viz gr. 5. U 42 pacientů bylo dosaženo kompletní odpovědi (99,2%) u 2 pac. bylo dosaženo PR – RT nebyla donkčena RT pro interní komplikace.


Radioterapie na RTO Zlín C44 (v séniu)

Závěr
Vzhledem ke zvyšující se incidenci kožních nádorů v séniu představuje moderní RTG terapie při správné indikaci pro výborné kosmetické výsledky, nebolestivost a navíc minimální zatížení pacienta s přidruženými chorobami jednu z hlavních možnos tí terapie. Léčebný efekt je navíc srovnatelný s chirurgickým zákrokem.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004