Kryoterapie v prevenci vzniku mukozitidy dutiny ústní při podávání vysokých dávek Melfalanu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 095

Autoři: Alice Cetlová; Veronika Kořístková; Mgr. Martina Petlachová, vrchní sestra; MUDr. Tomáš Kepák

Transplantační program na Klinice dětské onkologie LF MU a FN v Brně byl zahájen v roce 1998 autologními transplantacemi kostní dřeně a periferních kmenových buněk, po vybudování samostatné transplantační jednotky v roce 2006 i allogení transplantační program. Našimi pacienty, směřovanými k provedení transplantace jsou převážně děti se solidními tumory. Podání vysokodávkované chemoterapie má nejenom mnohé medicínské komplikace, ale nese s sebou i řadu ošetřovatelských problémů. Jedním z nejzávažnějších je výskyt mukozitidy. Tato komplikace je obecně pro pacienta velmi nepříjemná a omezující a má také významné zdravotní konsekvence...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008