Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu QOLOP.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 085

Autoři: MUDr. Tomáš Kepák; Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.; Mgr. Irena Vlčková; Mgr. Milan Pilát; MUDr. Pavel Mazánek; MUDr. Šárka Kárová; PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.; prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Východiska
Dlouhodobých remisí dnes dosahuje více než 75% dětí léčených pro nádorové onemocnění.
Paradigma v dětské onkologii se díky tomuto faktu změnilo ve smyslu dnešního očekávání „vyléčení“ a přežití do dospělosti. Dětské nádory jsou dnes (na rozdíl od dřívějška, kdy platily za nevyléčitelná onemocnění) vnímány spíše jako chronická onemocnění s potřebou specializované péče i po dosažení remise a ukončení aktivní protinádorové léčby. Tato potřeba dlouhodobé péče se opírá zejména o poznání, že dvě třetiny přeživších po léčbě nádorového onemocnění dětského věku trpí minimálně jedním ze závažných pozdních následků onkologické léčby. Měřítkem léčebného úspěchu se tak dnes místo parametrů samotného přežití (OS, EFS) stala i (a zejména) kvalita přežití. . ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007