Kvalita života onkologických nemocných: vybrané koncepční modely, možnosti hodnocení.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 051 (p220)

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; MUDr. Martin Blažek

Kvalita života nemocného (QoL) je subjektivní veličinou, kterou lze obecně definovat jako „subjektivní posouzení vlastní životní situace“. Subjektivní posouzení vlastního zdravotního stavu je označováno jako kvalita života ve vztahu ke zdraví (HRQoL). Definice kvality života nemocného vychází z koncepčního modelu kvality života, který je dán 4 dimenzemi plnohodnotného života jedince: 1. fyzický stav, 2. psychický stav a psychologické aspekty, 3. sociální stav, 4. spirituální aspekty (viz. obrázek 1-4)....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007