Kvalita života pacienta při podávání perorální onkologické léčby.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XII. Psychoonkologie

Číslo abstraktu: 114

Autoři: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

Kladné psychosociální aspekty perorální léčby
Z psychologického hlediska lze hodnotit kladně u perorálních režimů především to, že pacienti, kteří se jimi léčili nebyli protrahovaně psychicky zatěžováni v průběhu onkologické terapie (neprohlubovala se míra jejich taumatizace) dlouhodobou hospitalizací v nemocnici, nebyli tedy nuceni se natolik ztotožnit se statusem pacienta (necítili se být natolik pacienty), nebyli konfrontováni s potížemi, nemocí a utrpením ostatních pacientů, nebyli vytrženi a izolováni ze sociálních kontextů a vztahů svého života, nebyla omezena jejich osobní svoboda a narušeno jejich soukromí. Převážnou většinu doby onkologické terapie mohli strávit v domácím prostředí a s lidmi, které dobře znají a jsou jim blízcí.


Obranné mechanismy, kvalita života pacienta a její význam pro budoucnost
Tito pacienti tedy nebyli v důsledku průběhu onkologické léčby tak intenzivně konfrontováni s pocitem vlastní bezmocnosti a měli větší prostor pro využití psychických obranných mechanismů např. „popření“, který mohli využít pro popření závažnosti svého onemocnění. V důsledku toho docházelo u těchto pacientů k posílení a podpoře jejich psychické stability. Tato skutečnost jim dovolovala prožívat pozitivněji svoji současnou životní realitu a umožňovala jim vytvářet si i pozitivnější představy o svojí budoucnosti. Z psychologického hlediska je pro osobnost člověka předpoklad vnímání pozitivní budoucnosti velmi podstatný a motivující, protože to, k čemu se člověk ve své fantazii o budoucnosti upíná, může mít pro její skutečnou budoucí kvalitu rozhodující význam.


Intrapsychické zdroje a jejich význam pro pacienta
Intrapsychické zdroje tvoří bazální podpůrný systém psychiky, který dovoluje zvládat náročné životní situace, jako je např. onkologická léčba. Vzhledem k menší míře traumatizace během léčby, která umožňovala dobrou funkčnost obranných mechanismů, nedocházelo u těchto pacientů k vyčerpávání intrapsychických zdrojů směrem k autosanaci. Naopak intrapsychické zdroje zde byly pacientům k dispozici více k procesu úzdravy, k trvalejšímu pozitivnímu nastavení, přispívaly k psychofyziologické rovnováze. Tím podporovaly dobré imunitní reakce a umožňovaly tak lépe organismu snášet větší fyziologickou zátěž způsobenou onkologickou léčbou.


Sycení intrapsychických zdrojů
Dostatek intrapsychických zdrojů také umožňuje odklon od tématu onemocnění a onkologické léčby k jiným tématům z oblasti vztahů, sociálních kontaktů a zájmů, což cirkulačně umožňuje přirozené obnovování těchto zdrojů a čerpání energie z širšího okolí. Možnost stimulace podněty z přirozeného prostředí pacienta tak odvádí pozornost od onemocnění a sytí jeho psychické kapacity, které jsou mu tedy stále opakovaně k dispozici v průběhu onkologické léčby.


Závěr
Perorální léčba - běžný životní styl - nižší míra psychické zátěže - funkčnost dobrých obranných mechanismů = využití vnitřních psychických zdrojů - vyšší psycho-fyziologická stabilita organismu - jeden z podstatných předpokladů efektivnější onkologické léčby.


Podávání perorálních režimů dovoluje terapeutický efekt léčby konkrétní účinnou látkou posílit a podpořit vyšší mírou psychofyziologické stability organismu.
Umožňuje velmi dobrou kvalitu onkologické léčby současně s udržením dobré kvality života pacienta, která následně podstatným způsobem ovlivňuje i výsledný efekt onkologické terapie.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008