Kvalita života po léčbě kolorektálního karcinomu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 166

Autoři: PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Dle statistik patří kolorektální karcinom k nejčastěji se vyskytujícímu typu nádoru u nás, a to bez ohledu na pohlaví. Pokud je toto onemocnění zachyceno včas, nemusí končit smrtí. Přesto může mít prodělaná léčba negativní vliv na kvalitu života pacientů. Zejména dopady v psychické a sociální oblasti mohou přetrvávat i dlouhá léta. Předkládaný příspěvek se zabývá nejčastějšími faktory ovlivňujícími kvalitu života pacientů po prodělané léčbě kolorektálního karcinomu.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010