Kvantitativní hodnocení exprese CD64 na neutrofilech při detekci bakteriálních a mykotických infekcí a zánětlivých stavů u onkologických pacientů.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 050(p249)

Autoři: Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; Bc. Ladislava Bačíková; MUDr. Jana Kleinová

Neutrofilní granulocyty hrají důležitou roli při obraně proti infekcím, především bakteriálním a mykotickým, a to díky schopnosti fagocytovat mikroorganizmy. Aby mohl být mikroorganizmus pohlcen, musí dojít k jeho opsonizaci složkami komplementu a/nebo protilátkami, které se váží na specifické receptory exprimované na povrchu neutrofilů. Jeden z těchto receptorů je receptor pro Fc fragment imunoglobulinů, FcyRI (CD64). Díky působení cytokinů dochází během infekce ke zvýšené expresi tohoto receptoru, čímž se zajišťuje efektivnější fagocytóza patogenních mikroorganizmů.

Bakteriální a mykotické infekce jsou závažnou komplikací imunosupresivní onkologické léčby. Laboratorní testy používané k diagnostice infekčních a septických stavů (C-reaktivní protein/CRP, sedimentace, počet neutrofilů, či posun doleva v myeloidní řadě) jsou často nespecifické především na pozadí maligního onemocnění. Stanovení exprese CD64 na neutrofilech může být specifičtějším indikátorem infekce nebo sepse [1-3].

Na našem oddělení jsme zavedli kvantitativní metodu detekce exprese CD64 na neutrofilech, která je hodnocena jako průměrný počet molekul tohoto antigenu na neutrofil odečítaná z kalibrační křivky. První data ukazují ve srovnání s CRP na vyšší specifitu (nízký počet falešně pozitivních výsledků) tohoto vyšetření u pacientů asymptomatických z hlediska infekce či sepse. Pro upřesnění těchto výsledků provedeme prospektivní hodnocení exprese CD64 u pacientů s odebraným mikrobiologickým vyšetřením (hemokultura, stěry), výsledky CD64 budeme dále korelovat s CRP a počtem neutrofilů.


Literatura

  1. Davis BH, Olsen SH, Ahmad E, Bigelow NC. Neutrophil CD64 is an improved indicator of infection or sepsis in emergency department patients. Arch Pathol Lab Med 2006; 130:65461.
  2. Livaditi O, Kotanidou A, Psarra A, Dimopoulou I, Sotiropoulou C, Augustatou K, et al. Neutrophil CD64 expression and serum IL8: sensitive early markers of severity and outcome in sepsis. Cytokine 2006; 36:28390.
  3. Matsui T, Ohsumi K, Ozawa N, Shimada K, Sumitomo S, Shimane K, et al. CD64 on neutrophils is a sensitive and specific marker for detection of infection in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2006; 33:241624.

Tato práce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví číslo MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008