Laparoskopická hysterektomie.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XX. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 182

Autoři: MUDr. Petr Novák

Laparoskopická hysterektomie je operační výkon, při kterém dochází k odstranění dělohy endoskopickou technikou. Operace je tvořena 2 fázemi - laparoskopickou a vaginální. Obě fáze se na celé operaci mohou podílet různými poměry. Laparoskopická fáze od pouhé diagnostiky až po kompletní odstranění dělohy, vaginální fáze od pouhé extrakce uvolněné dělohy až po kompletní odstranění dělohy vaginálním přístupem. Dle poměru jednotlivých fází se pak výkony označují jako vaginální hysterektomie s laparoskopickou diagnostikou, laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie - LAVH (superiorní a inferiorní typ), totální laparoskopická hysterektomie - TLH. Dle věku, operačního nálezu, typu onemocnění dělohy se k hysterektomii event. připojuje adnexektomie bilaterální event. unilaterální. Indikací k provedení laparoskopické hysterektomie je řada benigních onemocnění včetně prekanceróz a počáteční stadia maligních nádorů děložního hrdla a těla (pozn. maligní nádory vaječníku a vejcovodů nejsou v České republice k laparoskopickému řešení indikovány, některé pracoviště je řeší tzv. rukou asistovanou laparoskopii hand asistention laparoscopia). Tam, kde je indikována lymfadenektomie, je možno tento výkon sdružit, tam, kde je indikována resekce parametrii je možno výkon provést jako radikální laparoskopickou hysterektomii.

Z operačních technik se využívá stehové techniky (např. speciálně tvarované jehly ski, intrakorporální a extrakorporální sutury), elektrokoagulace (bipolární, monopolární), staplerové techniky, harmonický skalpel. Na rozdíl od klasické operativy asistence při laparoskopické hysterektomii provádí manipulaci s dělohou v dutině břišní pomocí intrauterinního manipulátoru, který je zaveden přes pochvu do dutiny děložní.

Nástup moderních technologií není jen v operačních technikách, ale v dnešní době i v možnosti náhrady asistencí a operování „na dálku“ (robotický operační systém Da Vinci). Pro výhody laparoskopických výkonů (krevní ztráta, hojení, komplikace infekční, hemokoagulačního systému, délka hospitalizace a pracovní neschopnosti atd.) je v současné gynekologické operativně trend nárůstu laparoskopických výkonů a pokles výkonů abdominálních. Tento trend se projevuje i na našem pracovišti.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008