Léčba akutní bolesti v režimu Acute Pain Service jako projekt pro zlepšení kvality léčebné péče

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Kvalita a bezpečná péče v onkologii

Číslo abstraktu: 252

Autoři: MUDr. Viktor Kubricht; Alena Fabula

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011