Léčba generalizovaného karcinomu prostaty kabazitaxelem, je možná léčba chemoterapií dlouhodobě?

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory; Kasuistiky

Téma: Optimalizace léčebného algoritmu u karcinomu prostaty po selhání primární hormonální terapie

Číslo abstraktu: 051

Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

V programu pod názvem Chemoterapie kastračně rezistentního karcinomu prostaty, přehled, kazuistika

Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRCP) má přesně definovaná kritéria, prokazujcí další neúčinnost aplikované antiandrogenní léčby.

Ve II. linii léčby CRCP po selhání docetaxelu máme v současné době možnost zvolit chemoterapii cabazitaxel, nebo podávání abirateronu či enzalutamidu. Cabazitaxel prokazuje ve srovnání s aktivním komparátorem mitoxantronem prodloužení PFS a i OS. Abirateron i enzalutamid jsou antiandrogeny II.  generace, které ve srovnání s placebem prokázaly účinnost u pacientů s CRCP předléčených docetaxelem.

V uvedeném sdělení demonstrujeme dlouhodobou účinnost a dobrou toleranci cabazitaxelu po dobu 13 měsíců u pacienta se špatnými prognostickými faktory: kostní a viscerální generalizací, GS 8, s krátkou dobou do relapsu po ukončení chemoterapie s docetaxelem.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014