Léčba germinálních nádorů včetně autologní transplantace krvetvorných buněk.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Testikulární nádory

Číslo abstraktu: 222

Autoři: MUDr. Jana Nepomucká, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Martin Foldyna; MUDr. Drahomíra Kordíková; MUDr. Zuzana Donátová; MUDr. Libuše Pagáčová; Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.; MUDr. Marcela Greplová; MUDr. Markyta Bártová

Úvod

Germinální testikulární nádory tvoří cca 1% všech zhoubných nádorů a jsou nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věkové kategorii 20 až 40 let. Germinální nádory se dělí na seminomy a germinální nádory neseminomového typuneseminomy. Nejčastější lokalizace germinálních nádorů je testikulární (90%), zbytek tvoří extragonadální nádory primárně retroperitoneální nebo mediastinální a vzácně pineální. Léčba germinálních nádorů se řídí standardními doporučenými léčebnými postupy [1] a vychází z TNM klasifikace zhoubných novotvarů, klinického stadia, výše hladiny markerů AFP, HCG, LDH [12], histologie a prognostického rizika podle Mezinárodní pracovní skupiny pro léčbu germinálních nádorů [6]....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008