Léčba karcinomu plic ve stadiu T0 – mýtus anebo imperativ?

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Nádory plic a hrudníku

Číslo abstraktu: 148

Autoři: Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.; MUDr. Mária D. Horváthová; MUDr. Marta Číhalová; M. Čtvrtníčková; F. Dorociak; MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.; MUDr. Marcela Charvátová; prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.; D. Stratil; MUDr. Stanislav Špelda; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM

Cíl práce
Studium a popis chování ložisek premalignit v centrálních dýchacích cestách a v plicní periferii u osob s vysokým rizikem vzniku karcinomu plic.

Metody
Autofluorescenční bronchoskopie SAFE-1000 jednou ročně. Dysplastická ložiska z centrálních dýchacích cest (proximální léze) s poklesem autofluorescenční intenzity excidovány bronchoskopickými kleštěmi a vyšetřeny histologicky a imunohistochemicky.
Suspektní periferní plicnínodularity (distální léze) diagnostikované nízkodávkovou počítačovou tomografií plic (CT) v dvouletých intervalech s vloženou kontrolou klasickým RTG plic po roce od prvního vyšetření CT byly odstraněny videoasistovaně (VATS) anebo z minitorakotomie.

Výsledky
V souboru 156 osob (109 pracovníků uranových dolů a 47 pacientů po resekci plic) bylo nalezeno 41 proximálních lézí u 19 osob, z toho riziková proliferační dysplazie u 8 osob na 15 místech. V plicním parenchymu jsme diagnostikovali dohromady 24 periferních plicních nodularit u 11 osob z nichž 4 byly operovány. Tyto léze histologicky představovali atypickou alveolární hyperplazii, dlaždicobuněčný karcinom plic, hyperplazii neuroendokrinních buněk a chondrohamartom.

Závěr
Protruzní anebo nodulární léze se jeví být řešitelná excizí, ostatní vyžadují s velkou pravděpodobnější složitejší postupy.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006