LÉČBA KARCINOMU REKTA OPERAČNÍM REKTOSKOPEM

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 106

Autoři: MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.

Cíl:

Zhodnotit naše více než devítileté zkušenosti s transanální endoskopickou mikrochirurgickou technikou (TEM) při chirurgické léčbě karcinomu rekta.

Ma­teriál a metoda:

Autoři retrospektivně hodnotí soubor 114 nemocných s karcinomem rekta operovaných metodou TEM.

Výsledky:

Na chirurgické klinice FN Olomouc bylo od ledna 2002 do června 2011 pro maligní nádor operováno TEM technikou 114 nemocných, z toho 71 (62 %>) mužů a 43 (38 %) žen. Sta­dium T1 histopatolog potvrdil v 91 (80 %>) a T2 v 18 (16 %>) případech. V 5 (4 %>) preparátech bylo popsáno stadium T3. Grading ani v jednom případě nepře­kročil stupeň G2. Lokální recidivu po transmurální resekci jsme zaznamenali u stadia T1 ve 3 (3 %>), T2 rovněž ve 3 (17 %>) případech. Lokální recidiva ve sta­diu T3 byla u 3 (60 %>) pacientů. Komplikace v našem souboru nastaly u 11 (10 %>) nemocných. Žádný z pacientů nezemřel.

Závěr:

Transanální endoskopická mikrochirurgie se zařadila mezi strandardní léčebné postupy. V onkochirurgii u časných stadií tumorů rekta je rovnocenou alternativnou konvenční chirur­gie s výhodou nižší morbidity, mortality, pooperačních komplikací, sexuálních a urologických poruch. To však ale platí za přísného respektování indikačních kritérií se zachováním zásad radikality resekce.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013