MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.

FN Olomouc, Chirurgická klinika (I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc)

E-mail: pavel.skalicky@upol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta