Léčba kožních změn při terapii EGFR inhibitory.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 204p

Autoři: MUDr. Milica Kovačevičová; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

+ Biologická, cílená léčba pokročilých karcinomů se z důvodu prokázané účinnosti a dobré snášenlivosti postupně stává standardem moderní onkologické terapie.

Nejčastější nežádoucí účinky EGFR inhibitorů jsou projevy kožní toxicity který se vyskytují u 35-100 % pacientů. Studie ukazují na korelaci mezi výskytem a závažnosti kožních změn a úspěšnosti onkologické léčby. U 10 % pacientů léčba vede ke vzniku těžkých kožních reakcí s nutnosti snížení dávky léku anebo ukončení terapie. Úspěšná léčba kožních projevů umožňuje pokračování v onkologické terapii.

Poster prezentuje klinické obrazy kožní toxicity a klasifikaci kožních změn dle stupně kožní toxicity. Také je uvedeno schema lokální a celkové léčby kožních změn a preventivních opatření při terapii EGFR inhibitory.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010