Léčba maligních mozkových nádorů dětí a mladistvých submyeloablativní chemoterapií s podporou periferních hematopoetických buněk

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 028

Autoři: Markéta Cháňová; MUDr. Aleš Vícha; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; MUDr. Běla Malinová; prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005