MUDr. Aleš Vícha

2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie (V Úvalu 84, 150 08 Praha)

E-mail: ales.vicha@fnmotol.cz

Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce pro endokrinní nádory

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta