Léčba metastatického melanomu vemurafenibem – vlastní zkušenosti

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 319

Autoři: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Vemurafenib je účinným lékem maligního melanomu s mutací BRAF. Po mnoha desetiletích máme konečně účinnou léčbu pro toto onemocnění. 

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013